This is a printer friendly version

Search:

by keyword or phrase:

Go to:

Bible reference:

Translations:

Preferred Translations

  • Preferred Translations can be selected from the preferences tab

All Translations

Extra context verses: 0

Luke 3:3

Eusebian Number 3.7 (Table I)

1.8 2.2 3.7 4.10
Matt.3.3 Mark.1.3 Luke.3.3-6 John.1.23
3Се ж бо той, про кого казав пророк Ісаїя, глаголючи: Голос покликуючого в пустині: Приготовте дорогу Господню, правими робіть стежки Його. 3Голос покликуючого в пустинї: Готовте дорогу Господню, простими робіть стежки Його. 3І ходив він по всій околицї Йорданській, проповідуючи хрещеннє покаяння на прощеннє гріхів, 4як писано в книзї словес Ісаїї пророка, глаголючого: Голос покликуючого в пустині: Приготовте дорогу Господню, правими робіть стежки Його. 5Всяка долина нехай заповнить ся, і всяка гора і горб принизить ся, і крива нехай буде права, й груднисті нехай будуть дорогами рівними; 6і побачить усяке тіло спасеннє Боже. 23Рече: Я голос покликуючого в пустинї: Випростайте дорогу Господню, як глаголав Ісаїя пророк.