This is a printer friendly version

Search:

by keyword or phrase:

Go to:

Bible reference:

Translations:

Preferred Translations

  • Preferred Translations can be selected from the preferences tab

All Translations

Extra context verses: 0

Luke 3:19

Eusebian Number 3.12 (Table II)

1.144 2.59 3.12
Mark.6.17 Luke.3.19-20
17Se Ewòd menm ki te voye arete Jan. Li te fè mete l' nan prizon poutèt Ewodyad. Ewòd te pran Ewodyad, madanm Filip, frè li, pou madanm li. 19Men, Jan te fè chèf Ewòd repwòch poutèt Ewodyad, madanm frè li a, li te pran pou madanm li, ak pou anpil lòt move zak li te fè. 20Le sa a, Ewòd mete ankò sou sa l' te fè deja: li fè fèmen Jan nan prizon.