This is a printer friendly version

Search:

by keyword or phrase:

Go to:

Bible reference:

Translations:

Preferred Translations

  • Preferred Translations can be selected from the preferences tab

All Translations

Extra context verses: 0

Luke 3:17

Eusebian Number 3.11 (Table V)

1.12 3.11
Matt.3.12 Luke.3.17-18
12 17Aga bhfuil a chríathar an a láimh, agus glanfidh sé a urlár féin, agus cruinnéochuidh sé an chruithneachd dá sgiobol féin; achd loisgfidh sé an cháith lé teine nách eidir a mhúchadh. 18Agus ag teagasg mhóráin eile fós dó do mhinigh sé an siosgéul don phobal.