This is a printer friendly version

Search:

by keyword or phrase:

Go to:

Bible reference:

Translations:

Preferred Translations

All Translations

Extra context verses: 0

John 3:28

Eusebian Number 4.28 (Table I)

1.11 2.4 3.10 4.28
Matt.3.11 Mark.1.7b-8 Luke.3.16b-E John.3.28
11Jag döper eder i vatten, till bättring; men den efter mig kommer, är starkare än jag, hvilkens skor jag icke är värdig att bära; han skall döpa eder med den Heliga Anda, och med eld. 7Och predikade, och sade: En kommer efter mig, som starkare är än jag, hvilkens skotvänger jag icke värdig är att nederfalla och upplösa. 8Jag döper eder med vatten; men han skall döpa eder med dem Helga Anda. 16Då svarade Johannes, och sade till alla: Jag döper eder i vatten; men en varder kommandes, som starkare är än jag, hvilkens skoremmar jag icke värd är att upplösa; han skall döpa eder med den Helga Anda, och med eld; 28I ären sjelfve min vittne, att jag sade: Icke är jag Christus; utan jag är sänd för honom.