Module NameSweFolk
Book NameSvenska Folkbibeln (2015)
Module TypeBible
Languagesv
Module Version2.0 (2022-08-30)
Minimum SWORD Version1.6.0
Download Size?.?? b
Install Size3.13 MB
AboutSVENSKA FOLKBIBELN 2015

Gamla testamentet, Copyright (C) 2015, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm
Nya testamentet, Copyright (C) 1996, 1998, 2015, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm, och Stiftelsen Biblicum, Ljungby

Stiftelsen Svenska Folkbibeln tillhandahåller sin översättning av Bibeln i elektronisk form utan kostnad. Stöd oss gärna i vårt fortsatta arbete att förmedla Guds ord till Sverige - mer detaljer och diverse nedladdningar finner du på www.folkbibeln.com.
Svenska Folkbibeln
Distribution LicenseCopyrighted; Permission to distribute granted to CrossWire
Download[download]
Source code for ModInfo.jsp