Module NameHunRUF
Book NameA Magyar Bibliatársulat Revideált Újfordítású Bibliája
Module TypeBible
Languagehu
Module Version1.0 (2021-07-13)
Minimum SWORD Version1.6.1
Download Size?.?? b
Install Size2.16 MB
AboutA Újfordítású Biblia revíziójót a MBTA Szöveggondozó Bizottsága készítette el, amelynek tagjai a MBTA 12 tagegyházának lelkészképző intézményeiből delegált biblikus tanszékvezető tanárok. A revízió célja volt a korábbi fordítás idejétmúlt vagy éppen túlontúl időhöz kötött, értelemzavaró, következetlen vagy nehezen felolvasható megfogalmazásainak javítása. Különös figyelmet fordítottunk a „jó magyarságú” nyelvi megoldásokra. Változtattunk a magyar szöveg megfogalmazásán ott, ahol azt találtuk, hogy az új fordítás eddig önálló vagy a bibliafordítások többségi megoldásaitól eltérő úton járt.
Kérjük támogassa a Magyar Bibliatársulat munkáját! https://bibliatarsulat.hu/?page_id=663
Distribution LicenseCopyrighted; Permission to distribute granted to CrossWire
Download[download]
Source code for ModInfo.jsp