Module NameFinSTLK2017
Book NamePyhä Raamattu (STLK 2017)
Module TypeBible
Languagefi
Module Version1.3.1 (2018-11-15)
Minimum SWORD Version1.6.1
Download Size?.?? b
Install Size1.92 MB
NotesIncludes Footnotes
AboutEsipuhe

Tänä luterilaisen uskonpuhdistuksen viisisataavuotisjuhlavuotena Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko (STLK) julkaisee uuden mahdollisimman tarkasti alkukieliin perustuvan raamatunkäännöksen. Siinä on käytetty heprean ja aramean tekstien osalta tekstijulkaisua Biblia Hebraica Stuttgartensia, Uuden testamentin osalta taas julkaisua Scrivenerin vuoden 1894 editio. Tällöin käännöksessä näkyvät myös vuoden 1938 Raamatusta poistetut sanat ja osat.

Tässä käännöksessä tuodaan otsikoissa näkyviin Kristus-lupauksia, niin että alusta lähtien lukijalle tulee selväksi Vapahtajan messiaaninen sukulinja ja luvattu Messiaan toimittama syntien sovitus ja Messias-usko. Näin olemme palanneet mm. Mikael Agricolaan ja Antti Lizeliukseen. Agricola julkaisi Uuden testamentin käännöksen suomeksi vuonna 1542 sekä myös osia Vanhasta testamentista. Koko Raamattu ilmestyi suomeksi ensi kerran vuonna 1642. Lizeliuksen käännös ilmestyi 1776. Se tunnetaan nimellä Biblia ja sitä käytetään yhä konservatiiveissa piireissä. Se kääntää oikein useita kohtia, joissa vuoden 1938 Raamattu on mennyt harhaan.

Persoonapronomineja on alkukieliä seuraten pantu näkyviin vain silloin, kun ne ovat painollisia, jos suomi ei muuta vaadi. Alaviitteissä on heprean ja kreikan sanat kursiivilla ja niiden pitkiä vokaaleja sekä klusiileja ei ole merkitty, kuten ei myöskään aakkosrunojen aakkosissa.

Käännöstyössä on hyödynnetty vuoden 1938 raamatunkäännöstä, jossa käännösvirheistä, kielen vanhentumisesta ja ylimääräisistä sanoista huolimatta on paljon käyttökelpoista ja kieleen vakiintunutta.

Palaute- ja oikolukuryhmään kuuluivat STLK:n suomenkieliset pastorit, teologian maisterit Mika Bergman, Vesa Hautala, Markus Mäkinen-Taina, Kimmo Närhi ja Dani Puolimatka sekä useita johtavia maallikkoja. Heiltä tuli monia hyviä huomioita. Lisäksi usea muu on auttanut oikoluvussa. Työn aikana DI Ilpo Rouhu auttoi tietokoneongelmissa. Graafikko Kimmo Pälikkö teki kirjan lopussa olevat graafiset liitteet. Varsinaisen käännöstyön teki pastori, TTh.c. Markku Särelä. Kaiken tämän nämä kaikki tekivät korvauksetta talkootyönä. Suuri kiitos kaikille työssä mukana olleille tästä merkittävästä ja rakentavasta panoksesta.

Kirjojen lyhyet johdannot, väliotsikot ja alaviitteet ovat kääntäjän laatimia. Perinteisiin rinnakkaispaikkaviitteisiin on tehty lisäyksiä. Hakasulkeissa olevat lisäykset ovat alkutekstin tarkoituksen selventämiseksi.

Hepreassa on kaksi eri sanaa, jotka molemmat on käännetty sanalla Herra. Näistä toinen, tetragrammi JHVH, on kirjoitettu kapiteeleilla, mutta toinen, Adonaj, tavallisin kirjaimin. Myös Jeesuksen itsestään käyttämä Jumalan nimi Minä olen on kirjoitettu kapiteeleilla.

Uskonpuhdistaja Martti Lutherin käännöksestä on ollut paljon hyötyä siitä huolimatta, että hänen käännöksensä on saksaksi. Toivomme käännöksemme tekevän osaltaan kunniaa Jumalan antamalle uskonpuhdistukselle ja koituvan hänelle kiitokseksi.

Copyright © 2017-2018 Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko
http://www.luterilainen.com

The Confessional Lutheran Church of Finland has published this Finnish Bible translation for the quincentennial celebration of the Reformation. Translated from Hebrew, Aramaic and Greek by Th.D. h.c. Markku Särelä.

Copyright © 2017-2018 The Confessional Lutheran Church of Finland
http://www.luterilainen.com/fi

Sword module / OSIS XML by Tuomas Airaksinen.
Sources: https://github.com/Luterilainen/FinSTLK
Distribution LicenseCreative Commons: BY-NC-ND 4.0
Download[download]
Source code for ModInfo.jsp