Module NameDutSVVA
Book NameDe ganse Heilige Schrift bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament, met de apocriefe (deuterocanonieke) boeken
Module TypeBible
Languagenl
Module Version1.0 (2021-01-28)
Minimum SWORD Version1.6.0
Download Size?.?? b
Install Size6.91 MB
NotesIncludes Strong's Numbers
About Bijbel

Dat is
de ganse Heilige Schrift

bevattende al de kanonieke boeken
van hetT

Oude en Nieuwe Testament

door last van de hoog-mogende heren Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden en volgens het besluit van de synode nationaal gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619 uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandse taal getrouwelijk overgezet.
Distribution LicensePublic Domain
Download[download]
Source code for ModInfo.jsp