Click here to download if it doesn't start automatically

About: Svenska Karl XII:s Bibel (1703)


Karl XII:s bibel är den reviderade utgåvan av den svenska bibelöversättningen från 1541 (Gustav Vasas bibel). Den trycktes 1703 och var den officiella svenska kyrkobibeln fram till 1917.
Denna modul är inte fullständig. Se http://bibeltemplet.net/bibelnonline/KarlXII/ för detaljer.