Click here to download if it doesn't start automatically

About: Svenska Folkbibeln (2015)


SVENSKA FOLKBIBELN 2015

Gamla testamentet, Copyright (C) 2015, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm
Nya testamentet, Copyright (C) 1996, 1998, 2015, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm, och Stiftelsen Biblicum, Ljungby

Stiftelsen Svenska Folkbibeln tillhandahåller sin översättning av Bibeln i elektronisk form utan kostnad. Stöd oss gärna i vårt fortsatta arbete att förmedla Guds ord till Sverige - mer detaljer och diverse nedladdningar finner du på www.folkbibeln.com.