Module NamePolUGdanska
Book NameUwspółcześniona Biblia Gdańska (NT)
Module TypeBible
Languagepl
Module Version1.0 (2009-08-26)
Minimum SWORD Version1.5.11
Download Size?.?? b
Install Size448.05 kb
AboutTen projekt jest realizowany przez Fundację Wrota Nadziei. Fundatorami są Brent Riggs i Joe West. Brent and Joe są pastorami i kaznodziejami ewangelii od ponad 25-ciu lat. Pracują ściśle z Polakami, żeby uwspółcześnić archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Od sierpnia 2009, Nowy Testament już jest gotowy i w trakcie wydruku. Powinien być w sprzedaży od drugiej połowy października. Więcej informacja można uzyskać na stronie www.wrotanadziei.org.
Distribution LicenseCopyrighted; Free non-commercial distribution
Download[download]
Source code for ModInfo.jsp