This is a printer friendly version

Ordförklaringar och sakupplysningar

Ordförklaringar och sakupplysningar från 1917 års översättning av bibeln