[sword-devel] New modules

Stephen Denne sword-devel@crosswire.org
Tue, 31 Jul 2001 00:32:09 +1200


> Est - Estonian Bible

Est repeats over and over between Exodus and Psalm 1:1

Kui Jaakob oli oma poegadele kasu andnud, siis ta sirutas voodis oma jalad
valja ja heitis hinge; ja ta koristati oma rahva juurde.

and between Proverbs 1:1 to Malachi

et saata taide kirjutatud kohtuotsus! See on auks k

> VW - A Voice in the Wilderness translation (English)

VW is missing
SourceType=GBF

(So is Tamil.)

Stephen Denne.